Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

„LISTEN & WRITE” SZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V-VII

Utworzono dnia 12.02.2024

„LISTEN & WRITE”

SZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V-VII

Regulamin

 

1. Założenia ogólne:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Raniżowie. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do organizatora w terminie - do 15 marca 2024.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I ETAP – 18 marzec 2024, sala nr 23.

II ETAP – 25 marzec 2024,  sala nr 23.

Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 6 uczniów, którzy w I etapie dyktanda zrobili najmniej błędów ortograficznych (błędy interpunkcyjne nie będą brane pod uwagę). Laureaci II etapu – uczniowie, którzy zdobyli I, II i III miejsce zostaną nagrodzeni.

2. Cele konkursu:

- Popularyzacja języka angielskiego.

- Doskonalenie kompetencji językowych, w szczególności: rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstów pisanych.

- Poszerzenie zakresu słownictwa.

- Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad poprawnym zapisem orograficznym tekstów w języku angielskim.

3. Zasady i przebieg konkursu:

Konkurs polega na napisaniu dyktanda w języku angielskim.

- I ETAP polega na uzupełnieniu tekstu z lukami (3 krótkie historyjki) i zapisaniu poprawnie wskazanych wyrazów.

- II ETAP polega na poprawnym napisaniu zdań w języku angielskim. Uczniowie wysłuchają dwa teksty - każdy z nich składa się z 5 zdań.

UWAGA!!!

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do czytelnego i starannego zapisu. Ewentualne błędy powinny być poprawione czytelnie (błędny wyraz przekreślony i napisany jeszcze raz wyraźnie). Wszelkie wątpliwości dotyczące zapisu będą traktowane przez komisję jako błąd.

Organizatorzy:

Agata Wilczyńska, Barbara Depa, Anna Preisner

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny