Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Raniżowie

Utworzono dnia 12.02.2024

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Raniżowie na rok szkolny 2024/2025

Druki wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oświadczenia potwierdzające spełniania przez kandydatów kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w Przedszkolu Samorządowym w Raniżowie, sekretariacie Zespołu Szkół w Raniżowie i na stronie internetowej www.spranizow.pl.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Raniżowie przy ul. Armii Krajowej 20 w terminach podanych poniżej:

 - Od 29.01.2024 r. do 18.02.2024 r. - przyjmowanie deklaracji kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (dotyczy dzieci już uczęszczających do placówki).

 - Od 19.02.2024 r. do 20.03.2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 - 27.03.2024 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 - Od 28.03.2024 r. do 03.04.2024 r.– potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

 - 05.04.2024 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny