Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Obowiązkowi szkolnemu podlegają dzieci od 6 do 18 lat.

Dyrektor szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego dzieci od 6 do 15 lat.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (u.p.o.) - rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 u.p.o., tj. przez uczęszczanie do:

1) szkoły za granicą;

2) szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

3) szkoły lub zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 u.p.o.

Zgodnie z  art. 41 ust. 2 u.p.o. wójt gminy jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.

Jeżeli z zestawień mieszkańców stałych i czasowych (meldunków) przekazanych przez wójta wynika, że Państwa dziecko mieszka w obwodzie SP Raniżów w związku z tym, dyrektor na podstawie art. 41 ust. 1 zobowiązany jest do kontroli spełniania obowiązku szkolnego niezależnie od faktycznego miejsca pobytu dziecka.

Obwód Szkoły Podstawowej w Raniżowie obejmuje miejscowości: Raniżów, Wola Raniżowska od nr 512 do nr 606 i Korczowiska z wyłączeniem nr 93 oraz dla dzieci
z klas IV-VIII z miejscowości : Zielonka, Staniszewskie, Mazury od nr 207 do nr 218A, Korczowiska 93  i Mazury od nr 219 do nr 22

Rodziców dzieci, które są zameldowane w obwodzie szkoły a uczęszczają do przedszkoli i szkół za granicą prosi się o wypełnienie załącznika i przesłanie go do

Szkoły Podstawowej w Raniżowie, ul. Grunwaldzka 2, 36-130 Raniżów.

Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania załącznika, oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku szkolnego dziecka może być napisane odręcznie i przesłane na adres szkoły.

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny