Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Raniżowie

ORGANIZACJA ROKU

 Organizacja roku szkolnego 2023/2024

1. Harmonogram dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych  w roku szkolnym 2023/2024.

31.10.2023

02.05.2024

31.05.2024

19.06.2024

20.06.2024

2. Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024.

01 września 2023 – rodzice uczniów klas I

07 września 2023 – rodzice uczniów klas I-III godz. 16.15 ul. Grunwaldzka 2

07 września 2023 – rodzice uczniów klas IV-VIII odz. 17.00 ul. Armii Krajowej 20, szczególnie kl. VIII

28 listopada 2023  - rodzice uczniów klas I-VIII

25 stycznia 2024 – rodzice uczniów klas I -VIII

26 marca 2024 - rodzice uczniów klas I -VIII

3. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024.

13.09.2023

11.10.2023

24.01.2024 – klasyfikacja śródroczna

14.02.2024 – zebranie plenarne

03.04.2024 – opiniowanie arkuszy organizacyjnych

12.06.2024 - klasyfikacja roczna

26.06.2024 – zebranie plenarne

ZAŁĄCZNIKI:

Sprawozdanie z realizacji programu

Zegar

CZAS TRWANIA LEKCJI

1.

8:00

-

8:45

2.

8:55

-

9:40

3.

9:55

-

10:40

4.

10:55

-

11:40

5.

11:55

-

12:40

6.

12:50

-

13:35

7.

13:40

-

14:25

8.

14:30

-

15:15

Dziennik Elektroniczny